OnTap.bg : виж крафт бирите на кран в България

Portuguese Tap Take Over - 28 Sept 23


1 са се записали за това събитие !

Място:
Pivoteka EOOD

Локация:
Pivoteka EOOD 53 Lyuben Karavelov Sofia Bulgaria [карта]

Начало:
28-09-2023 16:00:00

Продължителност:
6 часа

Описание на събитието:
EN Below +++
По случай 5-ия Фестивал на занаятчийската бира PCIB на 30 септември в Koncept Space сме домакини на Tap Take Over с три, но също така много отличителни различни пивоварни от Португалия, страната на легендарния фестивал на занаятчийската бира Artbeerfest в Caminha.
Dois Corvos е известна в България и се предлага спорадично от 2018 г., когато направиха колаборация с White Stork (кой помни 9,1% Mutant?!) и също присъстваха на миналогодишното PCIB. Едни от пионерите в Португалия, те са израснаха от първоначалната си база в квартал Марвила, като сега имат няколко тап румс в Лисабон. Известни със своите тежки стаутове и Creature, тяхната основна IPA - Dois Corvos прави и невероятни хази!
Barona ще бъде премиера за България и е основана през 2015 г. от трима партньори, които използват първите букви от псевдонимите си, за да формират името на марката (Barrigas, Roque, Nabo). Базирани в град Мария в средата на националния парк Sao Mamede, техните бири са повлияни от тази среда: очаквайте наградени бири, направени с краставица, кестени, някои класически и дори червени IPA.
Daniel & Felipe започнаха своето пивоварно пътуване през 2016 г., като отвориха своята пивоварна Ophiussa през 2020 г. Базирана в Сетубал на брега на река Садо и наречена от древногръцкото име на Португалия, Ophiussa прави изключително добри киселини и мъгливи IPA. Това също ще бъде първият път, когато техните бири се предлагат в България. Имайте предвид, че тяхната пивоварна е все още малка и количествата са ограничени!
И трите пивоварни ще имат главен пивовар или представител, който ще присъства на Tap Take Over!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
For the occasion of the 5th PCIB Craft Beer Festival on 30 Sept at Koncept Space, we are hosting a Tap Take Over with three but also very distinctively different breweries from Portugal, the land of the uber legendary Artbeerfest craft beer festival in Caminha!
Dois Corvos is the better known entity in Bulgaria and has been available sporadically since 2018 when they made a collaboration with White Stork (who remembers the 9.1% Mutant?!) & were also present at last year’s PCIB. One of the pioneering breweries in Portugal, they have grown out of their original base in the Marvila neighbourhood and now several tap rooms across Lisbon. Known for their heavy Stouts and Creature, their core IPA - Dois Corvos makes amazing hazies as well!
Barona will be premiering in Bulgaria & was founded in 2015 by three partners who used the first letters of their nicknames to form the brand name (Barrigas, Roque, Nabo). Based in the the city of Maria in the middle of the Sao Mamede National Park, their beers have been influenced by this environment: expect award-winning beers made with cucumber, chestnuts, some classics & even red IPA’s.
Daniel & Felipe started their brewing journey in 2016 and opened their brewery Ophiussa in 2020. Based in Setubal on the banks of the river Sado and named by the ancient Greek name for Portugal, Ophiussa makes exceedingly good sours and hazy IPA’s. This will also be the a first time for their beers to be available in Bulgaria, please note that their brewery is still small and quantities are restricted!
All three breweries will have their respective head brewer or representative in attendance for this Tap Take Over!
#PCIB5
#PCIBCraftBeerFestival
Tickets for PCIB5: https://epaygo.bg/2897134165


Връзка към събитието:
https://www.facebook.com/events/131915373333240

Споделете още информация за събитието :